EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking
van traumatische ervaringen weer op gang te helpen
Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen.
Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht.
Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten:
• Prikkelbaarheid
• Woede-uitbarstingen
• Concentratiestoornissen
• Overmatige waakzaamheid
• Buitensporige schrikreacties
• Moeite met in- of doorslapen
• Nachtmerries of flashbacks
• Beperkt uiten van affect
• Intense reacties van angst
• hulpeloosheid of walging
• Instabiliteit in de emotionele beleving

Uitgangspunt EMDR

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Ankieft is gecertificeerd EMDR Master Practitioner
www.emdr-therapeuten.nl

Heb je interesse, bel me dan voor een afspraak over de mogelijkheden:

tel 06-12857656

Mailen kan ook: an@ankieft.nl